Góc tuyên truyền BHLĐ với các tài liệu tuyên truyền về Luật LĐ, hướng dẫn về sử dụng trang thiết bị BHLĐ sao cho an toàn... luôn là lời nhắc nhở NLĐ về cách phòng tránh TNLĐ, muốn bảo đảm bảo ATVSLĐ thì phải thực hiện tốt các quy định về ATVSLĐ. ở mỗi phòng, ban, chi nhánh của Cty đều triển khai, tổ chức thực hiện phong trào xây dựng tổ điểm ATLĐ, góc tuyên truyền BHLĐ và đề cao hoạt động của mạng lưới ATVSV.

 

 

Theo đánh giá của BCH CĐ Cty TNHH MTV Cảng Hải Phòng, việc thi đua trong xây dựng tổ điểm ATLĐ, ATVSLĐ, góc tuyên truyền BHLĐ giữa các phòng, ban, chi nhánh của Cty đã có tác dụng rõ rệt, nhất là đã tạo được cho NLĐ luôn có ý thức thực hiện tốt các quy định về ATVSLĐ, đã LĐ là phải đảm bảo an toàn. Qua đó, mạng lưới ATVSV đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Những năm qua, nhờ duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua này, nên tại Cty đã không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng.

 

 

Thông qua phong trào thi đua này, ý thức tự giác chấp hành, thực hiện đúng quy trình công nghệ xếp dỡ trong sản xuất của NLĐ được nâng lên rõ rệt. Mỗi người CN đều xác định rõ, có làm được như vậy mới đảm bảo tính mạng cho mình, cho anh em xung quanh.